A Dreher Sörgyárak Zrt. és KERET blog által szervezett „DreherFeszt Felfedező” című tehetségkutató verseny leírása és szabályzata
június 29, 2017

I. TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY LEÍRÁSA

A „DreherFeszt Felfedező” című verseny egy online tehetségkutató verseny (továbbiakban: Verseny). A Versenyre bármely, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárokból álló zenekar (Továbbiakban: Zenekar) nevezhet. A Verseny célja, hogy már létező, de még fel nem fedezett, be nem futott Zenekarokat fedezzen fel, és lehetőséget nyújtson számukra a DreherFeszt rendezvényen való fellépésre, valamint támogassa a Zenekarok munkáját.

A Versenynek nincsenek kötött zenei kategóriái, bármilyen típusú zenekari produkcióval indulhatnak a Zenekarok.

A Versenyben a kijelölt zsűritagok és a közönség is díjazzák a Zenekarokat. A zsűritagok a Szervezők által kijelölt személyek, később kerülnek kiválasztásra.

A Verseny szervezői (továbbiakban: Szervezők): Dreher Sörgyárak Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.), valamint Keretblog (képviselője: Kocsis András magánszemély, 1027 Budapest, Bem József utca 24.) A Szervezők fenntartják a Verseny és szabályváltoztatás jogát. Az esetleges változásokról, a továbbjutás és a kiesés menetéről a keretblog.hu/felfedezo weboldalról értesülhetnek a nézők és a résztvevők.

A Szervezők a Versenyt nyíltan hirdetik meg, a Facebook közösségi média platformon, illetve a KERET blogon és a megadott feltételeknek megfelelve bárki jelentkezhet. A nevezési anyagot a megadott kapcsolattartóhoz kell eljuttatni.

A beérkezett nevezések közül a zsűri kiválasztja a 15 legjobb Zenekart. A 15 Zenekart 3 darab 5 fős csoportokba osztja a zsűri. Az 5 fős csoportok közül 2-2 Zenekar lesz kiválasztva, amelyek felléphetnek majd a 2017-es DreherFeszten. Minden körben 1 Zenekar a zsűri által és 1 másik Zenekar a közönség szavazati által kerül kiválasztásra.

A zsűrizés és a közönségszavazás összesen 3 héten keresztül tart. Minden egyes héten csak 5 Zenekarra lehet szavazni.

Minden Zenekarnak meg kell adnia egy darab, a You Tube videómegosztó oldalra feltöltött teljes zeneszámot (amely lehet hangfelvétel, videóklip), amely alapján szavazni lehet rá. A zeneszám és a videó elkészítése, feltöltése és annak minden költsége a Zenekar feladata és felelőssége. A zeneszám feltöltésével a feltöltő kijelenti és szavatolja, hogy a zeneszámmal a feltöltő illetőleg a Zenekar rendelkezni jogosult, a zeneszám jelen szabályzat szerinti felhasználása harmadik személyek jogát nem sérti. A feltöltő és a Zenekar kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy feltöltött zeneszámmal kapcsolatos bármilyen esetleges jogi igényéért közvetlenül helytáll, a hátrányos jogkövetkezmények alól a Szervezőket feltétlenül és visszavonhatatlanul mentesítik.

Egy szavazási héten minden nap 1-1 Zenekar videója kerül megosztásra a KERET blog és a Dreher hivatalos Facebook csatornáján. A zsűri az 1. nyertes Zenekart az adott szavazási héten választja ki, és az eredményt szombati napon teszi közzé a keretblog.hu/felfedezo weboldalon. A további 4 Zenekarra pedig az adott szavazási héten a vasárnapi napon, 4 órán keresztül szavazhat a közönség egy Facebook élő szavazáson, a KERET blog hivatalos Facebook oldalán. A 4 órás szavazás lezártával kihirdetjük az azon a héten nyertes 2. Zenekart is.

Ugyanez a szavazási kör történik meg a másik két darab 5 fős csoport esetében is, és így áll össze a 6 Zenekar, amelyek lehetőséget kapnak, hogy fellépjenek a DreherFeszt kisszínpadján.

A DreherFeszten fellépők közül a zsűri a legjobb zenekart külön díjazásban részesíti.

II. JELENTKEZÉS FELTÉTELEI, MENETE

A jelentkezés feltételei

A Versenyre csak olyan személyekből álló Zenekarok nevezhetnek, akik betöltötték 18. életévüket és magyar állampolgárok.

A Versenyben olyan Zenekar nem nevezhet, amely jelenleg más alkoholos ital hivatalos támogatását élvezi.

A Szervezők bármikor elállhatnak egy, a már kiválasztott 6 Zenekar közé jutó zenekarnak a DreherFeszten való élő fellépésétől, amennyiben annak repertoárjában erkölcsileg elfogadhatatlan, uszító, törvénytelen viselkedést támogató, arra felszólító zeneszám szerepel.

Emellett a kiválasztásnál kifejezetten szempont, hogy a zeneszámok a felelős alkoholfogyasztást szem előtt tartva NE buzdítsanak mértéktelen, nem felelős, illetőleg kiskorúak általialkoholos ital-fogyasztásra, ilyen magatartásokat követendő példaként ne állítsanak be.

A Zenekarok tudomásul veszik és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy a DreherFeszt Felfedező Versenyre beküldött videójukat, hang- és képi anyagukat, valamint a Verseny során keletkezett valamennyi, őket ábrázoló audiovizuális, hang- és képi anyagukat a Szervezők a Verseny lebonyolításának céljából, valamint a DreherFeszt és a Verseny népszerűsítése céljából közzétegyék, a Facebook közösségi média oldalon, illetve a KERET blogon publikálják, felhasználják, illetve sajtónyilvánosság elé tárják, egyúttal vállalják, hogy ehhez kapcsolódóan bármilyen későbbi kártérítéstől, sérelemdíjtól, illetve egyéb követeléstől eltekintenek.

A Zenekarok vállalják, hogy a Szervezők számára sajtónyilatkozatot adnak, valamint rendelkezésre állnak fotózás céljából.

A pályázott Zenekar kijelenti, hogy magára nézve kötelezően betartja a Dreher Sörgyárak Zrt. nemzetközi szabályzatát a kereskedelmi kommunikáció terén (POCC) illetve a Dreher Sörgyárak Zrt. Etikai Kódexét. A Zenakar kijelenti, hogy a POCC-t valamint az Etikai Kódexet részletesen átolvasta és megismerte, az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

A jelentkezés menete

A Zenekarok egy online jelentkezési űrlap kitöltésével jelentkezhetnek a versenyre, amelyet az alábbi webcímen érnek el: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGzYYmwarjrftdcbkcuhh-zckl2cQrZTgQNmLwVJbneh8XtA/viewform

A jelentkezési, nevezési anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • Zenekar neve.
  • Zenekar tagok pontos neve, születési ideje.
  • Zenekar bemutatkozása.
  • Zenekar kapcsolattartójának neve és elérhetőségei (email cím, telefonszám).
  • A pályázatra nevezett zeneszám (amelyen lehet hangfelvétel, videóklipp vagy bemutatkozó videó formátumú is) You Tube linkje.

A jelentkezési időszak: 2017. július 10. 00:00 – 2017. július 28. 23:59.
A határidő után beérkezett jelentkezéseket a Szervezőknek nem áll módjában elfogadni.

A jelentkezési időszak a Szervező által meghosszabbítható, melyet a keretblog.hu/felfedezo oldalon tesz közzé.

Nevezési videók

A Zenekaroknak YouTube-ra feltöltött audio vagy videós anyagot kell készítenie a jelentkezéshez. Az anyag elkészítése és minden költsége a Zenekart terheli.

A videóval kapcsolatos feltételek:

  • csak 18 éven felüli személyek szerepelhetnek benne
  • nem szerepelhet benne ismert márka, kivéve Dreher

A Szervezők tájékoztatják a jelentkezőket, hogy a hibás, vagy beazonosíthatatlan adatokat tartalmazó nevezések esetén az adott nevezést, jelentkezést érvénytelennek tekintik.

III. SZAVAZÁS ÉS ZSŰRIZÉS MENETE

A nevezési időszak lezárultával a zsűri 2017. augusztus 2. 23:59-ig bezárólag kiválasztja a 15 továbbjutó Zenekart. A továbbjutó Zenekarokat 48 órán belül a megadott elérhetőségeken (telefonon és e-mailben) a Szervezők értesítik.

A három 5 fős csoportot a zsűri a 2017. augusztus 5. 23:59-ig összeállítja.
A következő 3 hétben kerülnek bemutatásra a kiválasztott Zenekarok, és hetente kerülnek kiválasztásra a DreherFesztre bejutott Zenekarok.

Verseny menete

1. hét
Zenekarok bemutatkozó videója felkerül a verseny oldalára:
2017. augusztus 7. – augusztus 11.
Zsűri kiválasztja, és közzéteszi az első továbbjutó Zenekart:
2017. augusztus 12.
További 4 Zenekar közül szavazás által a közönség kiválasztja a további 1 bejutó Zenekart
2017. augusztus 13. 17.00 – 21:00

2. hét
Zenekarok bemutatkozó videója felkerül a verseny oldalára:
2017. augusztus 14. – augusztus 18.
Zsűri kiválasztja, és közzéteszi az első továbbjutó Zenekart:
2017. augusztus 19.
További 4 Zenekar közül szavazás által a közönség kiválasztja a további 1 bejutó Zenekart
2017. augusztus 20. 17.00 – 21:00

3. hét
Zenekarok bemutatkozó videója felkerül a verseny oldalára:
2017. augusztus 21. – augusztus 25.
Zsűri kiválasztja, és közzéteszi az első továbbjutó Zenekart:
2017. augusztus 26.
További 4 Zenekar közül szavazás által a közönség kiválasztja a további 1 bejutó Zenekart
2017. augusztus 27. 17.00 – 21:00

Facebook élő szavazás

A Facebook élő szavazás a KERET blog hivatalos Facebook oldalán zajlik a fent meghatározott időpontban, ahol a versenyző Zenekarok zeneszámai/videói egymás után, folyamatosan ismétlődve kerülnek lejátszásra az elő videóban. A neki tetsző zeneszámra egy ember egy alkalommal tud szavazni a reakciógombok megnyomásával.
A szavazásban azok a felhasználók vehetnek részt, akik saját profiljukkal be vannak jelentkezve a Facebook közösségi oldalra.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan verseny, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Szavazásból bárkit indoklás nélkül kizárjanak.
Szervezők a Szavazónak a Szavazásból való kizárását a Szavazás bármely szakaszában kezdeményezhetik, amint a kizárására okot adó információ a tudomásukra jut.

A Szervezők fenntartják a jogot a Szabályzat módosítása, kiegészítése, illetve határidők módosítása tekintetében azzal, hogy az esetleges változásokról a megadott web, illetve Facebook oldalán posztban, vagy kommentben értesítik a Szavazókat. Az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Szavazók megtévesztését.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy jelen Szabályzatban rögzített szabályokat megszegő módon leadott Szavazatokat semmisnek tekintsék.

A Szervezők a rajtuk kívül álló okból bekövetkező változásból (Zenekarok körének változása, a DreherFeszt 2017 esemény változása) fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak.

Döntő

A hetente bejutott, mindösszesen 6 Zenekar közül a DreherFeszt 2017 rendezvényen való fellépésük után a zsűri kiválasztja a legjobb Zenekart, amelyet különdíjban részesít.

A nyertes Zenekart 2017. szeptember 2-án az utolsó koncert után fél órával hirdetik ki a helyszínen, és teszik közzé Facebook oldalaikon a Szervezők.
Amennyiben a nyertes Zenekar nincs a helyszínen, a Szervezők 48 órán belül értesítik e-mailben és telefonon.

Visszalépés

Mind a döntőbe jutás, mind a döntő verseny esetén valamely Zenekar visszalépése, lemondása esetén a zsűrinél a második legjobb, illetve a közönségszavazásnál a 2. legjobb helyezést elérő Zenekar kap lehetőséget a fellépésre, további versenyzésre.

IV. DÍJAZÁS

A 6, döntőbe bejutott Zenekar nyereménye:
Fellépési lehetőség a DreherFeszt 2017 rendezvényen, a Kisszínpadon, 2017. szeptember 2-án. Valamint 20 000 Ft + áfa/Zenekar utazásiköltség-hozzájárulás.

A fellépési sorrend és pontos fellépési időpontok a Zenekarokkal való egyeztetés után közösen kerülnek pontosításra.

A döntőben a nyertes Zenekar 100 000 Ft értékű támogatást nyer, mely összeget egy – a nyertes által kiválasztott – hangstúdióban költhet el. Feltétel, hogy legalább egy dal szülessen a támogatásból, illetve a felvétel költségeit tartalmazó számlát kiállítsa és eljutassa a Dreher Sörgyárak Zrt. részére a kiválasztott hangstúdió.

A Verseny eredménye kikerül a Verseny keretblog.hu/felfedezo című honlapjára valamint a Facebook eseményhez is.

A Versennyel kapcsolatos további információkat az andras@keretblog.hu e- mail címre írt levélben, illetve a keretblog.hu/felfedezo honlapról lehet megkapni.

V. ADATKEZELÉSI ÉS SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

Minden Versenyre jelentkező a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével egyidőben az alábbi nyilatkozatot teszi:

1. Kijelentem, hogy a Versenyre jelentkezés során megadott személyes adatokat kifejezetten abból a célból bocsátottam a Szervezők rendelkezésére, hogy azt a Verseny folyamán a Versennyel összefüggésben a Szervezők felhasználhassák.
Tudomásul veszem, hogy Jelentkezőként köteles vagyok hiteles adatokat megadni a jelentkezés során. Amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be, köteles vagyok ezeket aktualizálni a változást követő 2 munkanapon belül. Amennyiben hamis vagy hiányos adatokat adtam meg, a Szervezők a Jelentkezést minden értesítés nélkül törölhetik.

2. A Versenyre jelentkezéssel elismerem, hogy adatszolgáltatásom önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Szervezők, mint adatkezelők a megadott adataimat
(i) a Verseny szervezése, a válogatás lebonyolítása érdekében feldolgozzák, megőrizzék és kezeljék a Verseny időtartama alatt;
(ii) azt 3. személy részére továbbítsák, illetve más adatfeldolgozóval feldolgoztassák;
(iii) a velem való kapcsolattartás, hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás céljából.

A jelentkezéssel ahhoz is hozzájárulok, hogy személyes adataimat a Szervezők, mint adatkezelők alkalmazásában álló személyek megismerhessék.
Tudomással bírok arra vonatkozóan, hogy tájékoztatást kérhetek személyes adataim kezeléséről, azokba bármikor betekinthetek, valamint kérhetem azok helyesbítését.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat tartalmának meg nem ismerése nem mentesít a betartásra vonatkozó kötelezettség alól.

3. Tudomásul veszem, hogy az általam megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervezők felelősséget nem vállalnak. A Szervezőket tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adtam meg.

4. A Versenyre jelentkező szavatolja, hogy a regisztráció során feltöltött hang, vagy kép-és hangfájl tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A feltöltött fájlok felhasználásának jogosságáért, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a jelentkezőt terheli a felelősség. A jelentkező által feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódó személyes adat nem sértheti harmadik személy szerzői és egyéb jogait. A Jelentkező a feltöltéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a feltöltött tartalmat kizárólagosan, térítésmenetesen, tér és időbeli korlátozás nélkül, a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján korlátlan számban nyilvánossághoz közvetítsék, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi ismert felhasználási módon [így különösen földi és/vagy műholdas sugárzással vagy bármely más módon – a hozzáférés lehetőségét a nyilvánosság tagjai számára egyénileg megválaszthatóan is – történő nyilvánossághoz közvetítéssel, átdolgozással, kiadással, bármely ismert eljárással (pl. kép- vagy hangfelvételen rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolással) történő többszörözés és a többszörözött műpéldányok terjesztésének (beleértve azok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalát is) útján] felhasználják.

Adatkezelő: Dreher Sörgyárak Zrt.
Székhely/lakcím: 1106, Budapest, Jászberényi út 7-11.
Adatkezelés megnevezése: „A versenyre jelentkezőkkel való kapcsolattartás. A versenyre jelentkezőkkel való kapcsolattartás -2017.07.12. – 2017.09.04.-.” megnevezésű adatkezelést
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-123844/2017.